APW RENIFER
Alpinistyczne Prace Wysokościowe

Praca w przemyśle

Zwykle duże wysokości i bardzo często brak innych form dostępu niż linowy, lub po prostu względy kosztów wykonania zlecenia stwarzają duże możliwości wykorzystania technik alpinistycznych dostępu linowego na obiektach przemysłowych. Nasza długa lista wykonywanych zleceń w przemyśle poparta doświadczoną kadrą z odpowiednimi uprawnieniami wymaganymi do prowadzenia prac, referencjami i dokumentacją fotograficzną jest najlepszym dowodem na naszą kompetencję.
Typowe wykonywane zlecenia :

  • antykorozja
  • prace montażowe
  • prace rozbiórkowe
  • przeglądy i ekspertyzy
  • oświetlenie przeszkodowe
  • inne
Copyright © 2014 APW RENIFER Wszystkie prawa zastrzeżone