APW RENIFER
Alpinistyczne Prace Wysokościowe

Studniarstwo

Proponujemy Państwu czyszczenie, renowację, odbudowę i serwisowanie kopanych studni kręgowych.

  • Czyszczenie dna studni z namułu, śmieci itp.
  • Czyszczenie i doszczelnianie cembrowiny / obudowy studziennej.
  • Wymiana warstwy filtracyjnej.
  • Pogłębianie.
  • Okresowe przeglądy kontrole i ekspertyzy.
  • Dezynfekcje.
  • Naprawa obudowy kręgowej i kamiennej.
  • Wymiana i montaż pomp, hydroforów i instalacji zasilającej, doprowadzanie wody do domów ze studni.
Nie limituje nas głębokość studni, a prace prowadzone są przy użyciu technik dostępu linowego, oraz przy wykorzystaniu zasad obowiązujących podczas prac prowadzonych w przestrzeniach zamkniętych z ograniczoną ilości tlenu i / lub przy obecności gazów toksycznych.
Podejmujemy się również innych zleceń podobnych do zaprezentowanego wyżej profilu działalności i prowadzonych w przestrzeniach zamkniętych takich jak: kanały, zbiorniki itp.

Zapraszamy!

Copyright © 2014 APW RENIFER Wszystkie prawa zastrzeżone